Site icon DoSzwecji.pl

Gospodarka szwedzka

Szwedzka gospodarka

Gospodarka Szwedzka, jak to wygląda? Produkt krajowy brutto (PKB) to wartość rynkowa wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w danym kraju w ciągu jednego roku.

Gospodarka Szwedzka, a zrównoważony budżet

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, stosunek długu publicznego Szwecji do PKB od 1995 r. przeważnie spadał.

Przez cały ten okres wskaźnik ten pozostawał niższy niż średnia dla strefy euro. Wszystkie trzy wiodące agencje kredytowe przyznały Szwecji najwyższy rating kredytowy, co jest rzadkością, nawet wśród gospodarek rozwiniętych.

Od czasu kryzysu w latach 90. kolejne rządy Szwecji zdołały utrzymać kontrolę nad wydatkami publicznymi i kontynuowały ją nawet w obliczu światowego kryzysu finansowego z 2008 roku.

Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu przez Szwecję szeregu regulacji, które na nowo wymyśliły sposób zarządzania gospodarką. Po pierwsze, w 1996 r. wprowadzono pułap wydatków publicznych (utgiftstak). Towarzyszyło temu dodanie celu nadwyżki budżetowej dla budżetu państwa – środków, które pozostały w dużej mierze nienaruszone.

Gospodarka Szwedzka, a rozwiązania długookresowe

Reformy te pomogły zapobiec akumulacji zadłużenia i zapewnić kontrolę nad długiem krajowym. Wprowadzona w 2019 r. “kotwica zadłużenia” (skuldankare) stanowi uzupełnienie mające na celu utrzymanie zadłużenia długoterminowego na poziomie 35 procent PKB.

Ponadto w 2007 roku powołano Szwedzką Radę Polityki Fiskalnej. Ten komitet ekspertów kontroluje decyzje polityczne rządu dotyczące finansów publicznych i dąży do zapewnienia, że pozostają one zgodne z celami wzrostu, zatrudnienia i długoterminowej stabilności finansowej.

Exit mobile version