Site icon DoSzwecji.pl

Emerytura w Szwecji

Emerytura w Szwecji

Każdy, kto pracował lub mieszkał w Szwecji, ma prawo do emerytury. Emerytura jest obliczana na podstawie wszystkich dochodów, od których zapłacono podatek. Obejmuje ona również takie dochody jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy lub zasiłek z tytułu aktywności zawodowej oraz zasiłek rodzicielski.

Co roku na emeryturę odkłada się 18,5% dochodu uprawniającego do emerytury, tj. wynagrodzenia i innych świadczeń podlegających opodatkowaniu do wysokości 7,5-krotności kwoty bazowej. Kwotę bazową oblicza Szwedzki Urząd Emerytalny, ale to rząd szwedzki co roku ustala jej wysokość. Kwota ta służy m.in. do obliczania najwyższego dochodu emerytalnego. Większość z 18,5 procent przeznacza się na emeryturę dochodową. Pozostała, mniejsza część trafia do emerytury składkowej.

Jeśli masz niskie dochody lub nie masz żadnych dochodów, możesz mieć prawo do renty gwarancyjnej, jeśli mieszkasz w Szwecji.

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, musisz zadbać o to, aby samemu oszczędzać na swoją emeryturę. Aby otrzymać taką samą emeryturę, jaką otrzymałbyś, gdybyś był zatrudniony, musisz wypłacać sobie pensję lub nadwyżkę oraz płacić podatki i opłaty. Brak emerytury pracowniczej należy również zrekompensować sobie poprzez prywatne oszczędności.

Zobacz, ile wyniesie Twoja emerytura

Jeśli posiadasz szwedzki elektroniczny numer identyfikacyjny, możesz zalogować się na stronie internetowej Szwedzkiej Agencji Emerytalnej (pensionsmyndigheten.se) i zobaczyć prognozę emerytalną, ile wyniesie Twoja miesięczna emerytura po przejściu na emeryturę. Prognoza zawiera informacje o emeryturze, emeryturze pracowniczej i prywatnych oszczędnościach emerytalnych. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy emerytury są wypracowane w Szwecji.

Otrzymasz również roczne sprawozdanie od Szwedzkiej Agencji Emerytalnej oraz od wszystkich pracowniczych towarzystw emerytalnych, które pokaże, ile zarobiłeś na swoją emeryturę każdego roku. Jeśli nie masz pewności, czy posiadasz emeryturę pracowniczą, skontaktuj się z pracodawcą.

Obliczanie wysokości szwedzkiej emerytury w przypadku, gdy mieszkałeś lub pracowałeś w kilku krajach

Szwedzka emerytura jest obliczana tylko na podstawie tego, co zostało zarobione w Szwecji. Na wysokość emerytury gwarancyjnej może mieć wpływ zarówno liczba lat przepracowanych lub zamieszkałych w innym kraju UE/EOG, jak i emerytura, którą można otrzymać w tym kraju lub w innym kraju spoza UE/EOG.

Exit mobile version