Site icon DoSzwecji.pl

Szwedzki system szkolnictwa

Edukacja w Szwecji

W szwedzkim systemie szkolnictwa dzieci uczęszczają do szkoły przez co najmniej dziesięć lat od momentu ukończenia szóstego roku życia, co nakazuje Szwedzka Ustawa o Edukacji. Długotrwały nacisk Szwecji na edukację jest wymieniany jako jedno z wyjaśnień zdolności tego kraju do innowacji.

Przedszkole

Przedszkole jest prowadzone przez szwedzkie gminy dla dzieci w wieku od jednego do pięciu lat. Wysokość dotacji gminnej na przedszkole zależy od wieku dziecka oraz od tego, czy rodzice pracują, studiują, są bezrobotni lub przebywają na urlopie wychowawczym dla innych dzieci.

Szwedzkie przedszkole kładzie nacisk na znaczenie zabawy w rozwoju dziecka, a program nauczania ma na celu zapewnienie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci. Coraz powszechniejsza jest edukacja uwzględniająca płeć, dążąca do zapewnienia dzieciom takich samych szans w życiu bez względu na płeć.

Obowiązek szkolny

Szwedzki obowiązek szkolny składa się z czterech etapów:

Dzieci w wieku od sześciu do trzynastu lat mają również zapewnioną opiekę pozaszkolną przed i po godzinach lekcyjnych.

Obowiązek szkolny obejmuje również sameskolor (szkoły lapońskie) dla dzieci rdzennych Lapończyków.

Szkoła średnia II stopnia

Gimnazjum (szkoła średnia II stopnia, szósta klasa lub liceum, lata 10-12) jest nieobowiązkowe. Do wyboru jest osiemnaście regularnych trzyletnich programów krajowych, z których sześć przygotowuje do studiów wyższych, np. uniwersyteckich, a dwanaście do zawodowych.

Wymagania wstępne różnią się w zależności od programu, ale wszystkie wymagają od uczniów pozytywnych ocen z języka szwedzkiego, angielskiego i matematyki z ostatniego roku nauki obowiązkowej.

W 2021 roku około 86 procent szwedzkich uczniów dziewiątej klasy zakwalifikowało się do programu zawodowego, a 82-85 procent do programu państwowego. Ci, którzy się nie kwalifikują, mają do wyboru pięć tzw. programów wstępnych. Z tych programów wstępnych uczniowie mogą następnie przejść do programu państwowego.

Istnieją również szkoły średnie II stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także różne warianty programów skierowane na przykład do sportowców.

W sumie około 69 procent uczniów szkół średnich II stopnia uzyskało w 2021 roku dyplom ukończenia szkoły.

Exit mobile version