Site icon DoSzwecji.pl

Liczba ludności Szwecji 2021 (Demografia)

DoSzwecji.pl

Jaka jest liczba ludności i struktura demograficzna w Szwecji? Królestwo Szwecji, jest państwem skandynawskim położonym w Europie Północnej. Pod względem powierzchni jest trzecim co do wielkości krajem w Unii Europejskiej – 450 295 km2. Jego stolicą jest Sztokholm, który jest również największym miastem w kraju.

Szwecja została sklasyfikowana jako czwarty najbardziej konkurencyjny kraj na świecie i ma szybko rozwijającą się gospodarkę z równym podziałem dochodów. Kraj szczyci się bogatą kulturą i dziedzictwem, które od lat przyciągają wielu turystów.

Według danych szwedzkiego urzędu statystycznego, 12 sierpnia 2004 r. liczba ludności po raz pierwszy przekroczyła 9 milionów.

Liczba ludności – dane demograficzne Szwecji

Profil demograficzny Szwecji uległ drastycznym zmianom w związku z imigracją od lat 70. Większa część populacji znajduje się na terenach miejskich; dokładnie około 86%. Szacowane tempo urbanizacji w latach 2010-2015 wynosi 0,6% w skali roku. Stolicą Szwecji jest Sztokholm i to miasto zamieszkuje ponad 911 000 mieszkańców, z czego 1,4 mln znajduje się na obszarach miejskich, a 2,2 mln na obszarach metropolitalnych.

Szacunkowa struktura wiekowa ludności Szwecji wskazuje, że większość osób to ludzie w średnim wieku: 0-14 lat (17%), 15-64 lata (63%), 65 lat i więcej (20%). Stosunek płci według szacunków z 2011 roku wynosi: przy urodzeniu (1,06 Mężczyzna/Kobieta), poniżej 15 roku życia (1,06 Mężczyzna/Kobieta), 15-64 lata (1,02 Mężczyzna/Kobieta), 65 lat i więcej (0,81 Mężczyzna/Kobieta) i całkowita populacja (0,98 Mężczyzna/Kobieta).

Z danych zebranych w 2014 r. wynika, że wydatki na edukację wyniosły 13,2% PKB, natomiast wydatki na zdrowie w 2012 r. wyniosły 9,6% PKB. Wskaźnik alfabetyzacji w 2016 r. jest bardzo wysoki i wynosi 99% dla całej populacji, mężczyzn i kobiet. Wskaźnik umieralności okołoporodowej matek został obliczony na niską liczbę 4 zgonów na 100000 żywych urodzeń w 2015 r., w porównaniu z rosnącymi wskaźnikami umieralności okołoporodowej matek w innych krajach.

Chociaż nie ma oficjalnych statystyk dotyczących pochodzenia etnicznego, według Statistics Sweden około 1 921 000 (20,1%) mieszkańców Szwecji było obcego pochodzenia w 2012 roku. Na pochodzenie to składały się: rdzenna ludność szwedzka z mniejszościami fińską i lapońską oraz urodzeni za granicą lub imigranci w pierwszym pokoleniu, tacy jak Turcy, Grecy, Finowie, Jugosłowianie, Duńczycy i Norwegowie. Dominującą religią w Szwecji jest luteranizm (87%), a inne religie, takie jak prawosławie, rzymski katolicyzm, baptyzm, muzułmanizm, buddyzm i judaizm, stanowią po 13%. Językiem urzędowym jest szwedzki, a inne języki, którymi posługują się Szwedzi, należą do niewielkich mniejszości lapońskich i fińskich.

Szwecja Religia, gospodarka i polityka

Według danych WHO, oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dla populacji szwedzkiej wynosi 81,8 lat, z 79,9 lat dla mężczyzn i 83,6 lat dla kobiet. Liczba żywych urodzeń wzrosła o 0,93% od 2012 roku, w przeciwieństwie do zgonów, które spadły o 1,1%.

Szwecja została sklasyfikowana na 14 miejscu według szacunków oczekiwanej długości życia przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) w 2013 roku. Inne kraje dzielące tę pozycję ze Szwecją, według WHO, to: Włochy, Singapur, Islandia, Andora, Australia, Hiszpania, Katar, Izrael, Monako, Francja, Kanada i Luksemburg.

Jakość życia w Szwecji jest dość wysoka, z ogólnym rankingiem zadowolenia z życia na poziomie 9,1 na 10. Również według World Happiness Report w 2018 roku Szwecja plasuje się na pozycji nr 9 spośród wszystkich krajów, z wynikiem 7,314.

Dodatkowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę w jakości życia, jest łatwość dostępu do czystej wody pitnej i ulepszonych urządzeń sanitarnych. Odpowiednie liczby w obu przypadkach wynoszą ponad 99%, co jest znacznie wyższym odsetkiem niż w wielu krajach. Jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, na 1000 mieszkańców przypada około 4 lekarzy specjalistów, a na 1000 osób przypada 2,4 łóżka. 11,9% PKB jest wydawane na finansowanie opieki zdrowotnej w kraju.

Historia ludności Szwecji

W roku 1570 szacowana liczba ludności Szwecji wynosiła 900 000. Na przestrzeni wieków statystyki wykazywały jedynie postęp: 1.485.000 w 1700 roku; 4.099.000 w 1865 roku; 8.562.000 w 1990 roku i obecne liczba ludności 9.801.616 w 2016 roku. Szwedzki spis powszechny przeprowadzony w 2005 roku wykazał wzrost liczba ludności o 475 322 w porównaniu do spisu z 1990 roku, co oznacza średni wzrost o 31 680 rocznie.

W związku z tym, że w latach 1950-2000 współczynnik dzietności w Szwecji spadł z 2,21 do 1,29, a oczekiwana długość życia w momencie narodzin wzrosła o 8 lat dla mężczyzn i o 10 lat dla kobiet, struktura ludności uległa ogromnej transformacji. Z klasycznej piramidy zmieniła się w filar, który reprezentuje bardziej równomiernie rozłożony odsetek ludności w każdym przedziale wiekowym.

Wzrost liczby ludności w latach 2004-2012 był głównie przypisywany imigracji z krajów muzułmańskich, takich jak Irak, Afganistan i Somalia. Przekłada się to na napływ imigrantów muzułmańskich w przeciwieństwie do innych grup etnicznych.

Exit mobile version